BEWEEG NU! 

MEER bewegen is goed. GOED en BEWUST bewegen is beter!

De oefentherapeut: UW SPECIALIST VOOR GEZOND BEWEGEN!