BEWEEG NU! 

MEER bewegen is goed, maar GOED en BEWUST bewegen is beter!

Vergoedingen & tarieven

Vanaf 18 jaar

Oefentherapie wordt volledig vergoed wanneer je een aanvullende zorgverzekering hebt afgesloten. Dit valt niet onder het eigen risico. Het aantal behandelingen dat wordt vergoed, is afhankelijk van het door jou gekozen aanvullende pakket; informeer bij je zorgverzekeraar of raadpleeg je polis.

Op de website van Independer tref je een overzicht van de meeste aanvullende pakketten aan. 

Heb je een aandoening die voorkomt op de chronische lijst, dan wordt oefentherapie vergoed uit de basisverzekering . Deze vergoeding geldt vanaf de 21e behandeling. Dit gaat ten koste van je eigen risico. De eerste 20 behandelingen worden mogelijk vergoed uit je aanvullende zorgverzekering, afhankelijk van het door jou gekozen aanvullende pakket. Deze 20 behandelingen gelden per aandoening, niet per kalenderjaar. 

Vergoeding basisverzekering voor patiënten met artrose aan heup en knie

In mei 2017 werd bekend gemaakt dat er in 2018 wat verandert aan de vergoeding van oefentherapie. Patiënten met artrose aan de heup- en kniegewrichten, krijgen vanaf 1 januari 2018 twaalf behandelingen oefentherapie vergoed vanuit het basispakket.

Voor patiënten met een aandoening die op de chronische lijst staat, geldt nog steeds dat de basisverzekering de kosten vergoedt vanaf de 21e behandeling. 

Tot 18 jaar

Kinderen en jongeren tot 18 jaar krijgen de eerste 18 behandelingen vergoed uit de basisverzekering. Als je meer dan 18 behandelingen nodig hebt, dan wordt oefentherapie mogelijk vergoed uit je aanvullende verzekering. Dit hangt af van het gekozen aanvullende zorgpakket.

Declareren

Behandelingen die worden vergoed uit je zorgverzekering, declareer ik rechtstreeks bij je zorgverzekeraar. Ik heb contracten met alle Nederlandse zorgverzekeraars. Behandelingen die niet voor vergoeding in aanmerking komen declareer ik rechtstreeks naar jou. Deze dienen contant te worden voldaan na iedere behandeling. Gelieve gepast te betalen.

Tarieven

Voor behandelingen die niet in aanmerkingen komen bij je zorgverzekeraar gelden onderstaande tarieven. Op mijn behandeltarieven is geen BTW van toepassing.

Verhinderd?

Bij verhindering afspraken graag ten minste 24 uur van tevoren afzeggen, anders ben ik genoodzaakt 75% van het behandeltarief bij je in rekening te brengen. Annuleren kan telefonisch of per e-mail.

Tarieven 2018

Zitting oefentherapie (30 minuten)

€ 31,50

Screening, intake en onderzoek zonder verwijzing

€ 60,00

Intake en onderzoek na verwijzing

€ 60,00

Toeslag voor behandeling aan huis

€ 15,00

Verslaglegging aan derden

€ 75,00

E-Health zitting oefentherapie (per 15 minuten)

€ 15,00

 

Per niet nagekomen afspraak wordt 75% van het tarief van de voorgenomen behandeling in rekening gebracht. Deze worden niet vergoed door uw zorgverzekering!

 Deel deze pagina: