BEWEEG NU! 

MEER bewegen is goed. GOED en BEWUST bewegen is beter!

Kwaliteit

Ik vind het belangrijk om alle patiënten in mijn praktijk de best mogelijke behandeling te kunnen bieden. Om de kwaliteit te waarborgen doe ik regelmatig aan bij- en nascholing, zodat ik op de hoogte ben van de nieuwste ontwikkelingen. Ook neem ik deel aan een Patiënt Ervarings Onderzoek, waarmee ik de tevredenheid van de patiënten meet en mijn dienstverlening hiermee nog verder kan verbeteren.

Kwaliteitsregister

Ik ben geregistreerd in het Kwaliteitsregister Paramedici onder registratienummer 59900878293. Deze registratie geeft blijk van voldoende actuele kennis en ervaring.

 


Lid beroepsvereniging

Ik ben lid van de beroepsvereniging voor oefentherapeuten VvOCM.


Patiënt Ervarings Onderzoek

Ik ben altijd benieuwd naar de ervaringen van mijn patiënten. Daarom neemt mijn praktijk deel aan een onderzoek dat de ervaringen van de patiënten bevraagt. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door een onafhankelijk bureau genaamd Qualizorg.

                      

Als je als patiënt bent uitbehandeld, ontvang je thuis een korte online vragenlijst via de e-mail. Deelname aan dit onderzoek is vrijwillig en volledig anoniem. Met het invullen van de vragenlijst help je mij verder te verbeteren.

Praktijkbeoordeling 2017
certificaat 2017 klantnr 15006.pdf (753.73KB)
Praktijkbeoordeling 2017
certificaat 2017 klantnr 15006.pdf (753.73KB)

 

Klachtenregeling

Ik doe al het mogelijke om je de hulp te bieden die je nodig heeft. Gelukkig zijn de meeste patiënten tevreden over de behandeling die zij krijgen. Toch kan er wel eens iets mis gaan. Ben je ontevreden over bepaalde zaken of heb je een klacht? Je kunt er iets mee doen. Onze praktijk is aangesloten bij Klacht- en geschillenregeling Paramedici. Graag verwijs ik je naar hun website voor informatie over de klachtenprocedure.

Deel deze pagina: