BEWEEG NU! 

MEER bewegen is goed, maar GOED en BEWUST bewegen is beter!

Disclaimer website

Disclaimer voor www.beweegnu.nl

Op deze pagina vind je de disclaimer van www.beweegnu.nl, zoals deze beschikbaar is gesteld door Beweeg NU!. In deze disclaimer geef ik aan onder welk voorbehoud ik de informatie op mijn website aan jou aanbiedt.

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang je deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. Je mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Beweeg NU! is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Beweeg NU!.

Wijzigingen

Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt je de meest recente versie van de disclaimer van www.beweegnu.nl op deze pagina.

Deze disclaimer is gegenereerd op disclaimerwebsitevoorbeeld.nl