BEWEEG NU! 

MEER bewegen is goed. GOED en BEWUST bewegen is beter!

Wat is mindfulness?

Mindfulness betekent
aandacht geven op een bepaalde manier
gericht
in het hier en nu
niet (ver)oordelend.

John Kabat-Zinn

Mindfullness is het makkelijkst te begrijpen vanuit zijn tegendeel: leven op de automatische piloot. In de keuken, tijdens het autorijden, op het werk - let maar eens op hoe vaak we op routine draaien terwijl de denkgeest bezig is met iets anders, met verleden en toekomst.

Met mindfulness leef je intenser en bewuster. Door vaker je aandacht te sturen, leer je afstand te nemen van de spinsels in je hoofd. Je kunt je beter concentreren, je ontspant gemakkelijker. De geest wordt rustiger.


Hectische wereld, druk, druk, druk...
Alles moet sneller, efficiënter en beter. Wij eisen steeds meer van onszelf. De hoeveelheid prikkels is ook enorm toegenomen met de komst van tv, computer, mobiele telefoons, iPod's en iPad's. Langzamerhand is het bijna noodzakelijk geworden om al die prikkels te gaan managen. Mindfulness helpt om weer even tot jezelf te komen en om op een slimme manier om te gaan met stress. Je leert hierdoor bewust keuzes te maken in plaats van automatisch te reageren. Hierdoor vang je stressprikkels eerder en beter op en ga je anders om met gedachtepatronen die niet behulpzaam zijn. Zo ontstaat er meer bewustwording en kun je beter je grenzen bewaken en aangeven.

Wat je echt wilt
Met mindfulness ontwikkel je een vermogen om te voelen wat je echt wilt, te voelen wat je echt gelukkig maakt. Dit klinkt simpel, maar vaak is 'de stem van ons verstand' zo luid dat we niet horen wat we eigenlijk diep van binnen weten.

Niet-oordelen
Misschien wel het moeilijkste onderdeel van mindfulness is het niet-oordelen: iets waarnemen zonder er meteen een etiket op te plakken of het te waarderen. We vinden iets prettig of vervelend, goed of fout. In een flits hebben we ons oordeel klaar zonder dat we ons daarvan bewust zijn. En vanuit dat oordeel zien we alleen nog dat wat ons oordeel verstevigt.

Als je niet rondloopt met honderden kleine
en grote verwachtingen of oordelen over van alles en nog wat,
dan kun je het ook niet oneens zijn met de uitkomst.

(www.sochicken.nl)

Niet-oordelen vergemakkelijkt acceptatie. In ieders leven zijn er een aantal vervelende zaken die men niet (meteen) kan veranderen. Per definitie is het dus handig om hiermee te leren leven. Met name bij pijn en stress is acceptatie moeilijk en blijft er vaak veel verzet. Het leren om niet te oordelen over je ervaringen geeft ruimte om nieuwe dingen te ervaren. Om te kunnen genieten van kleine dingen in je leven, ondanks het feit dat er grote problemen spelen. Mindfulness gaat dan eigenlijk ook over het leren "Ja" te zeggen tegen het leven.

Acceptatie en zelfcompassie

Een ervaring ongefilterd toelaten is best spannend. We hebben geleerd dat ervaringen ongewenste gevoelens en gedachten kunnen oproepen en dat willen we vermijden. Hiervoor hebben we een heel repertoire aan mechanismen ontwikkeld en we denken dat we ons zo kunnen beschermen tegen de moeilijke dingen in ons leven. In ieder leven zijn echter moeilijkheden. Veel van onze energie gaat verloren als we moeilijkheden ontkennen of proberen te vermijden. Door aandacht te schenken aan de moeilijkheden, een situatie te accepteren zoals die is, ontstaat ruimte voor een keuze.

Het accepteren van de situatie zoals ze is wil niet zeggen dat we niets mogen veranderen. Alles wat men kan oplossen moet men vooral oplossen. Alleen wat niet (op dit moment) opgelost kan worden, kan men beter accepteren zoals het is.

Jezelf veroordelen, voorbeelden:

- Als ik vond dat ik een enorme takenlijst moest afwerken, en dit niet voor elkaar kreeg.

- Als ik vond dat ik moest hardlopen maar geen zin had.
- Als ik vond dat ik een betere vriend of vriendin moest zijn maar dat niet kon opbrengen.
- Als ik vond dat ik gezonder moest eten en tóch appeltaart naar binnen schoof.
- Als ik vond dat ik slimmer, beter, sneller, succesvoller, socialer,
perfecter en fantastischer moest zijn. En niet kon voldoen aan mijn standaarden.

   Dat kan echt anders. Dat moet anders.

Want jezelf continu veroordelen is disfunctioneel.
Het is neurotisch. En het maakt niemand blij.
En bovenal is het zeer vermoeiend!

Zelfcompassie

Niet jezelf veroordelen maar jezelf accepteren.
Precies zoals je bent. Met al je wenselijke en onwenselijke eigenschappen.
Je karakter, je talenten, je ontbrekende talenten, je gezondheid,
je uiterlijk, je verleden, je problemen en je dromen.

Alles. Helemaal accepteren. Het is wat het is. Het mag zijn wat het is. Jij mag zijn zoals je bent.

(www.sochicken.nl)

John Kabat-Zinn heeft mindfulness met Westerse psychologische inzichten verenigd tot een achtweekse mindfulness training, welke nu al meer dan 35 jaar bestaat en zoals aangetoond door veelvuldig wetenschappelijk onderzoek, bewezen effectief is gebleken.

Interesse om een mindfulnesstraining te volgen? Klik dan hier