BEWEEG NU! OEFENTHERAPIE MENSENDIECK
Je (online) coach in houding, beweging, slapen en ontspanning!

Vergoedingen & tarieven
Zonder verwijzing
Je kunt direct – zonder verwijzing – bij mij terecht. Je hoeft niet langs een huisarts, medisch specialist of bedrijfsarts om een verwijsbrief te vragen. Dit voorkomt onnodige vertraging in het proces van je herstel.

Vergoeding
Behandelkosten worden conform polisvoorwaarden vergoed. Voor een overzicht van de vergoedingen, kun je op onderstaande link klikken. Raadpleeg anders de polis voor de voorwaarden van je (aanvullende) zorgverzekering.

Klik op de volgende link voor meer informatie over vergoedingen per verzekeraar / aanvullende pakketten: Vergoedingen 2017 

Tarieven 2017

De behandelingen worden gedeclareerd conform het voorgesteld tarief van uw zorgverzekeraar. Wanneer je geen recht meer hebt op vergoeding via je zorgverzekeraar of je de behandelingen particulier wenst te betalen, dan gelden onderstaande tarieven. Op mijn behandeltarieven is geen BTW van toepassing.

Per niet nagekomen afspraak wordt 75% van het tarief van de voorgenomen behandeling in rekening gebracht.

Je gegevens worden vastgelegd in mijn computersysteem conform de Wet Persoons Registratie (WPR). Op al de gegevens is het privacyreglement van toepassing.

Screening bij directe toegang oefentherapie

€ 15,00

Screening bij directe toegang oefentherapie thuis

€ 25,00

Eenmalig oefentherapeutisch onderzoek

€ 47,50

Intake en onderzoek oefentherapie na screening

€ 52,50

Intake en onderzoek oefentherapie na screening thuis

€ 77,50

Intake en onderzoek oefentherapie na verwijzing

€ 52,50

Intake en onderzoek oefentherapie na verwijzing thuis 

€ 77,50

Screening, intake en onderzoek oefentherapie

€ 52.50

Screening, intake en onderzoek oefentherapie thuis

€ 77.50

Individuele zitting reguliere oefentherapie  

€ 31,50

Individuele zitting reguliere oefentherapie aan huis

€ 46,50

Verslaglegging oefentherapie aan derden            

€ 31,50

Telefonische zitting oefentherapie (per 15 minuten)  

€ 15,00

Kwaliteitsregister Paramedici

In 2001 heb ik de opleiding oefentherapie Mensendieck afgerond en ben ik bevoegd therapeut. De titel oefentherapeut is wettelijk beschermd. Oefentherapeuten vallen onder artikel 34 van de Wet BIG.Kwaliteitsgeregistreerd bij het kwaliteitsregister Paramedici
Aangesloten bij de beroepsvereniging voor oefentherapeuten Cesar en Mensendieck